Hledat na webu

Volný čas

Sportovní zařízení

 • Kuželna - TJ Sokol Machová pořádá kuželkářské turnaje, na základě objednávky je možné si dohodnout hru kuželek i soukromě nebo pro skupinu zájemců spolu s posezením v přilehlé malé společenské místnosti
 • Fotbalové hřiště pro děti a mládež - pořádají se zde pravidelně z jara místní turnaje všech věkových skupin ve fotbalu a v malé kopané
 • Dětské hřiště - nachází se uprostřed vesnice a je hojně využíváno dětmi
 • Sportovní areál - hřiště pro tenis, nohejbal, volejbal

 

Spolky v obci

Český zahrádkářský svaz Machová
 • působí aktivně v obci, každoročně pořádá na podzim výstavu vypěstovaného ovoce a zeleniny, od roku 2001 je pořádána jako okresní výstava ovoce a zeleniny
 • organizují tématické zájezdy
 • pořádají každoročně: zahrádkářský ples (leden, únor) a košt vína (v lednu), odborné přednášky pro zahrádkáře (únor, březen)
 • provozují víceúčelovou místnost, kde je možné zpracovat vypěstované ovoce (sušení, moštování s pasterizací, vaření povidel, apod.), využívají zde i vlastní klubovnu

 

Svaz dobrovolných hasičů Machová (založen 1927)
 • Účastní se pravidelně soutěží v požárním sportu a dosahuje dobrých výsledků
 • Každoročně organizují: masopustní průvod - vodění medvěda (únor), košt klobás (březen), v zimním období pořádají v kulturním domě každý týden ve čtvrtek pro děti hry stolního tenisu

 

Sbor pro občanské záležitosti

 • Zajišťuje návštěvy u občanů při příležitosti jejich životního jubilea 70, 80 a více let
  starší občané mají možnost se sejít a společensky pobavit na besedě důchodci, která se konává každoročně v listopadu
  organizuje vítání občánků

 

Akce pro děti

Pořádá a organizuje Obec Machová, výbor pro kulturu a sport a spolupracují při nich místní složky (SDH, Sokol, ad.) a naše mládež.

Pravidelné akce pro děti pořádané v obci Machová:

 • dětský karneval (březen)
 • výtvarné odpoledne (duben)
 • dětský den (červen)
 • rozloučení s prázdninami (srpen)
 • večer dýňových strašidýlek (říjen)
 • předvánoční besídka (prosinec)
 • ping-pong (zimní období v KD)