Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

DSO Mikroregion Žídelná - návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná za rok 2021

Přílohy:

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Žídelná za rok 2021

ZÚ rozvaha-bilance DSO

ZÚ výkaz zisků a ztráty DSO

ZÚ příloha DSO

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12 DSO

Závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná bude projednán na nejbližším jednání zasedání členské schůze DSO Mikroregion Žídelná. Připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO mohou občané obce Machová uplatnit písemně na podatelně obecního úřadu Lechotice nejpozději do 27.5.2022.

Vyvěšeno: 11. 5. 2022

Zodpovídá: Ing. Lucie Kolářová

Zpět