Hledat na webu

Oznámení o ceně stočného na rok 2024

Vyvěšeno: 14.12.2023
Bude sejmuto: 31.12.2024

 

OZNÁMENÍ O CENĚ STOČNÉHO

 

 

Obec Machová jako provozovatel veřejné kanalizace v obci Machová v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,

že cena za likvidaci odpadních vod pro rok 2024 je stanovena ve výši

710 Kč na osobu a rok.

 

Cena je stanovena z kalkulace nákladů na provoz a údržbu kanalizačního řádu ve výši 19,72 Kč/m3 a normované spotřeby 36 m3 /obyvatele/rok - dle ustanovení vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Machová dne 11. prosince 2023 – usnesení číslo UZ-4-15-2023.Přiložené souboryZpět na Úřední desku