Hledat na webu

Svoz odpadů

Poplatky za odvoz všech komunálních odpadů

Poplatky za vývoz odpadů jsou pro rok 2024 stanoveny na 700 Kč na osobu za rok.

Vývoz popelnic zajištují Technické služby Otrokovice a provádí ho 1x za 14 dnů vždy ve čtvrtek.

Tento poplatek je možné uhradit  bezhotovostně - převodem na účet obce číslo:183 297 926 / 0300  - u ČSOB s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 22xxx,  kde xxx znamená číslo poplatníka (na dotaz).

 

Sběr objemného odpadu

Velkokapacitní kontejner bývá přistaven vedle obecního skladu (tj. u klubovny zahrádkářů). Do tohoto kontejneru patří velkoobjemový odpad, který se nevleze do klasických popelnic.  Naopak nepatří sem:  tráva, hlína, větve, stavební odpad, nebezpečný odpad, apod.

Provozní doba velkokapactního kontejneru:

  Březen, Duben, Říjen Květen-září Listopad
Pátek 15:00-17:00 16:00-18:00 14:30-16:30
Sobota 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00

Přesné termíny vývozů pro rok 2024 naleznete v kalendáři na konci této stánky.

 

Sběr nebezpečného odpadu

Čtyřikrát ročně se provádí mobilní sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště vozidla je vedle sportovního areálu u (bývalého koupaliště) v době od 14.30 do 16.30 hod. (leden) a v době od 15.00 do 17.00 hod. (duben, červenec, září).  Za nebezpečný odpad se považuje: veškerá elektronika, pneumatiky, barvy, chemické látky, baterie, zářivky, rozpouštědla, oleje, pesticidy, stavební materiál obsahující azbest (eternit).

 

Sběr rostlinného odpadu

Po obci je rozmístěno několik kontejnerů na rostlinný odpad . Tyto kontejnery jsou v provozu  od března ž do listopadu  a jsou vyváženy průběžně podle potřeby.

Stanoviště kontejnerů na trávu a listí jsou: na Letné, u kuželny, u sportovního areálu (bývalého koupaliště), u telefonní budky, na konci ulice Milionová a u bývalé sýpky za humny. Do těchto kontejnerů patří pouze odpad rostlinného původu (tráva, listí, odpady z kuchyně rostlinného původu, zkažené ovoce, apod).  

Současně na stanovištích: u kuželny a u sportovního areálu jsou i samostatné kontejnery zvlášť na větve. Žádáme občany, aby důsledně třídili travnatý odpad od větví. Pokud větve umístíte mezi trávu, naši pracovníci je musí ručně vybírat z tlejících odpadů, protože větve se musí nejdříve naštěpkovat.

 

Na kompostárnu je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:

  1. tráva, listí, sláma, seno, hnůj,
  2. větve, odpady při kácení a ořezu stromů,
  3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory,
  4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.,
  5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

Do kompostárny je zakázáno navážet:

  1. pařezy, které stroj na štěpkování nezpracuje,
  2. větve více než 15 cm v průměru, protože větší dřevní hmota neprojde štěpkovačem,
  3. odpady živočišného původu (např. kožky z králíků, uhynulá drobná domácí zvířata, apod.),
  4. odpady nesmí být znečištěné ropnými a podobnými látkami.

 

Sběr tříděného odpadu

Obec Machová se zapojila do systému třídění odpadů. Kontejnery na vytříděný odpad  na PET-lahve a plasty, na sklo směsné a na papír, jsou na 4 sběrných hnízdech:

 

Tyto kontejnery se vyváží pravidelně po 7 dnech:

 

 

Sběr oděvů a textilu

U obecního skladu (klubovny zahrádkářů) je umístěn kontejner na textil a nepotřebné oděvy, které provozuje firma Textil Eco a.s.. Oděvy umísťované do kontejneru musí být čisté a v igelitových taškách  nebo pytlích.

Pokud chcete věnovat oděvy na humanitární sbírky, je možné využít 2 x ročně sběr Diakonie Broumov, který pořádá obecní úřad Hostišová na jaře (březen,duben) a na podzim (září, říjen) v kulturním domě. Občané bývají informováni o přesném termínu místním rozhlasem nebo na webových stránkách obce.

 

Sběr jedlých olejů a tuků

U každého stanoviště na sběr tříděných odpadu jsou umístěny nádoby na sběr jedlých olejů a tuků. Do těchto nádob nepatří obaly od jedlých tuků. Tyto nádoby se vyváží dle potřeby, svoz zajišťuje firma FRITEX.

 

Sběr drobných kovů

U každého stanoviště na sběr tříděných odpadu jsou umístěny nádoby na sběr drobných kovů. Tyto nádoby se vyváží dle potřeby, svoz zajišťuje obec Machová.

 

 

Listopad 2022

Po Út St Čt So Ne

31.10.

1.11.

2.11.

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.

7.11.

8.11.

9.11.

10.11.

11.11.

12.11.

13.11.

14.11.

15.11.

16.11.

17.11.

18.11.

19.11.

20.11.

21.11.

22.11.

23.11.

24.11.

25.11.

26.11.

27.11.

28.11.

29.11.

30.11.

1.12.

2.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.