Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

SDH Machová

Sbor dobrovolných hasičů je nejpočetnější složkou v naší obci. Jejich základna čítá na 80 aktivních členů. Bez jejich pomoci by se obec nemohla obejít. Starají se nejen o mládež a jezdí s ní na všechny soutěže spadající do Zlínské Ligy hasičů a Středomoravského poháru hasičů, také spolupořádají takřka všechny akce pro děti, jako jsou dětské dny, rozloučení s prázdninami, čarodějnice atd.  Neobešli bychom se bez nich ani při údržbě obecního majetku, jako je pomoc při sečení rákosu u čistírny odpadních vod nebo při budování a udržování sportovního areálu. Kromě těchto činností pořádají ještě členové SDH Machová Vodění medvěda, velmi populární a hodně navštěvovaný košt klobás, návštěvu sv. Mikuláše a v zimním období každotýdenní hru stolního tenisu pro děti. SDH Machová má nově zbudovanou klubovnu, která je umístěna v přízemí obecního úřadu. 

 

TJ Sokol Machová

O sportovní aktivity v obci se starají členové TJ Sokol Machová. Jejich hlavní náplní je hraní kuželek. Mužstvo A  hraje III. nejvyšší soutěž v kuželkářském sportu v ČR. Jeho členové jezdí hrát kuželky takřka po celé Moravě. K tomuto účelu jim bezplatně propůjčujeme obecní automobil na dopravu k těmto ligovým soutěžím. Na oplátku se starají o obecní budovu kuželny a pomáhají při pořádání všech obecních akcí. 

 

ČZS Machová

ČZS Machová sdružuje převážně starší generaci machovských občanů. Tato složka je nesmírně důležitá jak pro společenský, tak pro kulturní život v obci. Samozřejmostí je pomoc obci při pořádání nejrůznějších dětských akcí v obci.  ČZS Machová má nově zbudovanou klubovnu se zasedací místností, kterou nabízejí všem občanům k pořádání rodinných oslav. Kromě toho je zde možné vařit povidla nebo moštovat a následně pasterizovat mošt z různých druhů ovoce. Každoročně zahrádkáři připravují pro širokou veřejnost košt vína s odborným výkladem a odbornou přednášku,  jak se chovat v zahradách a celoročně starat o ovocné stromky. Největší akcí této složky je uspořádání dvoudenní okresní výstavy ovoce a zeleniny. 

 

KDU-ČSL

Pomoc členů KDU-ČSL je neodmyslitelná při pořádání Tříkrálové sbírky, májových pobožností, dětských akcí a rozsvěcení vánočního stromu. Největší díl práce tato složka pro obec odvede při konání obecních hodů svatého Michaela archanděla. Upraví náves a nachystají prostranství před zvonicí sv. Michaela tak, aby se zde mohla konat slavnostní mše svatá.

 

Sdružení Háj

Jde o sdružení myslivců a přátel přírody z obcí Machová, Mysločovice a Sazovice. Kromě toho, že se celoročně starají o zvěř v našich okolních lesích, je jejich pomoc pro obec přínosná při akcích pro děti.  Připravují pro ně soutěže s tematikou přírody a myslivosti, jako je střelba ze vzduchové pistole na terč, poznávání hub apod. Nemůžeme opomenout jejich pomoc při brigádních činnostech v přírodě.

 

Maminky

Jedná se o neformální Sdružení maminek našich nejmenších dětí navštěvujících mateřskou školu. Jejich pomoc je neocenitelná při pořádání veškerých dětských akcí, jako jsou Dětské dny, Rej čarodějnic, Rozloučení s prázdninami, dětský karneval atd. Samy pořádají pro všechny děti z Machové a okolí podzimní drakiádu. Významná je jejich pomoc při Vánoční besídce, při které pořádají Vánoční jarmark, kde prodávají domácí výrobky, dekorace a laskominy. Veškerý peněžní výtěžek z jarmarku následně darují mateřské škole pro potřeby dětí.