Hledat na webu

Vybudování zahrady v přírodním stylu

Vybudování zahrady v přírodním stylu

 

Termín výstavby: 2015

 

Dotace z programu : Operační program Životního prostředí,  prioritní osa 2.7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF). Dotace je určena na vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Machová.  

 

celkové uznatelné náklady : 1.813.435,05 Kč        

z toho  z fondu EU  (85%)  = 1.541.419,75 Kč                

státní rozpočet ČR (5%)      =      90.671,75 Kč               

vlastní prostředky (10%)    =     181.343,55 Kč     

 

Přijaté dotace z OPŽP: 1.632.091,50 Kč