Hledat na webu

Kompostárna v obci Machová

Dne 31. května 2012 proběhlo oficiální zahájení provozu kompostárny v obci Machová.

 

Tento projekt s názvem „Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová“ byl spolufinancován:
1. z fondů Evropské unie 85 % 7 161 451 Kč
2. ze Státního fondu životního prostředí 5 % 421 262 Kč
3. z vlastních zdrojů obce 10 % 842 524 Kč z celkových způsobilých výdajů 8 425 237 Kč.

 

Dotace byla poskytnuta z Operačního programu Životního prostředí (prioritní osa 4: zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých zátěži) na pořízení pozemku, speciální techniky a budovy pro uskladnění technologického zařízení. Na slavnostní zahájení provozu byly přizvány všechny organizace, které se na tomto projektu podílely. Mezi ně patří společnosti: MTM s. r. o. (z Prahy - dodavatel technologie), HLAVA-STAVBY s. r. o. (z Hlinska - stavební práce na kompostárně), IWWA, s. r. o. (z Kostelan - inženýrská činnost), EUROVIA CS, a. s. (ze Zlína - zpevnění ploch), p. Miklík (elektroinstalační práce). Mimoto byli na zahájení provozu pozváni i zástupci Zlínského
kraje a Magistrátu města Zlína a zástupci okolních obcí, kteří jsou partnery tohoto projektu. Pozváni byli také machovští občané, kteří měli zájem seznámit se s technologií a budoucím provozem.
Provoz mohl být zahájen až po dokončení úprav a následném zpevnění ploch tak, aby nedocházelo k mísení kompostu biologického odpadu s podsypem na manipulačních plochách. Věříme, že tento projekt bude úspěšně sloužit machovským občanům a ještě více přispěje k čistotě v obci a okolí. Občané si mohou odebírat kompost pro vlastní potřebu. Obec Machová měla ve spolupráci s okolními obcemi připraveny zásoby biologického materiálu v lokalitě u přehrady /rybníka/. Na kompostárnu je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno, hnůj,
2. větve, odpady při kácení a ořezu stromů,
3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory,
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.,
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

 

Do kompostárny je zakázáno navážet:
1. pařezy, které stroj na štěpkování nezpracuje,
2. větve více než 15 cm v průměru, protože větší dřevní hmota neprojde štěpkovačem,
3. odpady živočišného původu (např. kožky z králíků, uhynulá drobná domácí
zvířata, apod.,
4. odpady nesmí být znečištěné ropnými a podobnými látkami.

 

Kompostování probíhá v polyetylenových vacích. Kompost projde na
závěr speciální prosévačkou a nerozložené zbytky se vrátí zpátky do kompostování. Doba kompostovacího procesu je cca 4 měsíce. Při procesu kompostování dojde k zahřátí hmoty na více než 70 stupňů, semena plevelů ztratí klíčivost. Do polyetylenového vaku s biomasou se vhání vzduch trubicí, aby byl správně nastartován proces kompostování a proběhla správně přeměna biologické hmoty na kvalitní kompost.
Na kompostárnu byla zakoupena technologie od společnosti MTM Tech, s. r. o. (Praha):
1. traktor CASE IH JHU 105 s čelní radlicí,
2. štěpkovač - drtič dřevní hmoty NEGRI R 500 D, který má samostatný naftový motor,
3. drtič a míchač biomasy ZAGO Ecogreen 7 SD s manipulačním zařízením C350T,
4. plnič vaků CM 1,5,
5. bubnový prosévač ULTRA SCREEN TS 1000 D,
6. kompresory k provzdušňování biologického odpadu.

 

Kompostárna je vybudována pod bývalou zemědělskou farmou směrem na Otrokovice. Součástí je i nově vybudovaný sklad strojů, který je elektronicky střežen a sledován firmou ASTREMA.  V době mimo provoz je brána uzavřena a objekt elektronicky střežen.