Hledat na webu

Projekty a dotace

Aktualizovaný dokument Program na obnovu vesnice byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva obce Machová 7.4. 2023

 

 

5.8.2023

02_celkova_koncepce_reseni.jpg (JPG 1920x552px )

31.12.2021

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

12.3.2020

Intenzifikace KČOV 800 OE a bududování kanalizace větev \"C\"

12.3.2019

Přijaté dotace ze Zlínského kraje: 2.453.319,00 Kč

12.3.2019

Ford Custom kombi L2, 320 Trend, DA - L1Z

12.3.2018

Výměna rozvodů a otopných těles v KD Machová

12.3.2017

Víceúčelové hřiště v Machové

12.3.2016

Zlepšení služeb pro uživatele knihovny

12.3.2015

Vybudování zahrady v přírodním stylu

12.3.2015

Odměna v soutěži Vesnice roku 2012

12.3.2015

Zahájení automatizace knihovny

31.5.2012

Dne 31. května 2012 proběhlo oficiální zahájení provozu kompostárny v obci Machová.   Tento projekt s názvem „Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová“ byl spolufinancován:1. z fondů Evropské unie 85 % 7 161 451 Kč2. ze Státního fondu životního prostředí 5 % 421 262 Kč3. z vlastních zdrojů obce 10 % 842 524 Kč z celkových způsobilých výdajů 8 425 237 Kč.