Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán obce Machová

Územní plán ve znění Změny č. 1 s účinností ke dni 26.2.2020 

Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu Machová.pdf (1.42 MB)

2_OOP_veřejnost_Machová.pdf (13.33 MB)

136_A_HV_Z1.pdf (731.92 kB)

136_A_HV_Z1_UZ.pdf (663.19 kB)

136_A_VP_Z1.pdf (352.94 kB)

136_A_VP_Z1_UZ.pdf (321.07 kB)

136_A_ZC_Z1.pdf (571.22 kB)

136_A_ZC_Z1_UZ.pdf (433.61 kB)

136_B_HV_Z1.pdf (669.61 kB)

136_B_KV_Z1.pdf (1.29 MB)

136_B_KV_Z1_UZ.pdf (1.28 MB)

136_B_PF_Z1.pdf (777.81 kB)

136_B_PF_Z1_UZ.pdf (768.69 kB)

136_B_SV_Z1.pdf (4.89 MB)

136_B_SV_Z1_UZ.pdf (4.88 MB)

136_B_VP_Z1.pdf (327.57 kB)

136_B_ZC_Z1.pdf (439.45 kB)

136_OOP_Z1.pdf (390.12 kB)

136_text_identifikace_Z1.pdf (141.16 kB)

136_text_identifikace_Z1_UZ.pdf (140.13 kB)

136_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c01.pdf (252.77 kB)

136_text_navrh_zmeny_c01.pdf (233.93 kB)

136_text_oduvodneni_zmeny_c01.pdf (1.35 MB)

136_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c01.pdf (330.61 kB)

136_text_uplne_zneni_po_zmene_c01.pdf (251.78 kB)

 

 

Územní plán Machová - původní znění

Územní plán obce Machová

Územní plán obce Machová - odůvodnění

Územní plán obce Machová - uplatňování uzemního plánu

Územní plán obce Machová - hlavní výkres

Územní plán obce Machová - doprava, energetika, spoje

Územní plán obce Machová - koordinační výkres

Územní plán obce Machová - výkres širších vztahů

Územní plán obce Machová - veřejně prospěšné stavby

Územní plán obce Machová - vodní hospodářství

Územní plán obce Machová - výkres základního členění

Územní plán obce Machová - výkres záborů půdního fonfu

 

Žádost o změnu ÚP

Žádost o změnu ÚP včetně formuláře