Hledat na webu

Hlášení rozhlasu 13. 3. 2023

1. ZASTUPITELSTVO OBCE MACHOVÁ VÁS ZVE NA SETKÁNÍ S OBČANY.
V sobotu 18. března od 17. hodin v kulturním domě Machová.

 

2. Kominictví-Krby-Kamna-Novotný  budou v naší obci dne 15. března 2023 provádět kontroly a čištění spalinových cest dle vyhlášky č.34/2016Sb.
Cena za čištění spalinové cesty včetně zprávy o provedení kontroly činí 410Kč. 
Objednávat se můžete na telefonním čísle 704 190 399.

 

3. Český rodinný podnik Z Přírody přijede prodávat ovocné stromky a keře prémiové kvality za velice příznivé ceny. Všechny stromky jsou krásně živé a vhodné pro jarní výsadbu.  Prodej se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 10. 00 do 10. 30 hodin na návsi.

 

4. Plánované očkování psů a koček proti vzteklině v obci Machová.
Očkování proběhne v sobotu 18. března 2023 od 13. 00 do 14. 00 hodin u KD. Cena monovalentní vakcinace proti vzteklině vychází na 160,- za psa/kočku. V případě nepříznivého počasí, bude akce zrušena. 

 

5. Charita Zlín pořádá pro koledníky tříkrálové sbírky a všechny,  kteří se zasloužili o zdárný průběh sbírky, tradiční tříkrálové bruslení, které se koná v neděli 19. března 2023 na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně odpoledne od 12. 30 do 14. 00 hodin. Vstupenkou je placka Jsem King 2023 nebo nákrčník. Děti se dostaví s doprovodem;  nejsou zde povoleny hokejky a puky. 

 

6. Upozornění pro občany, ve dnech 23. března, 31. března a 6. dubna 2023 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Machová. Ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Výskyt hlodavců je i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzíváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se na OÚ a nahlaste své požadavky. 

 

7. Připomínáme občanům, že do konce března se vybírají poplatky za komunální odpad. Částka je 650 Kč na osobu s trvalým pobytem v Machové, nebo vlastněnou nemovitost bez přihlášených osob. Poplatek je možno hradit hotově v kanceláři obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem na účet. Štítky na popelnici budou doručeny do poštovních schránek na konci března. Od dubna se vyváží popelnice s novým štítkem. Podrobnosti k poplatkům za komunální odpad jsou k dispozici na webových stránkách obce v sekci Aktuality.