Hledat na webu

Hlášení rozhlasu 27. 3. 2024

Obecní hlášení

V Machové v době Velikonoc udržujeme tradici klapotání. Na Zelený čtvrtek po večerních církevních obřadech umlknou zvony na všech kostelích tzv. odletí do Říma pro požehnání od papeže a vrací se teprve na Bílou sobotu.  Starostliví kaprálové a Machovští chlapci školního věku po roce opráší své dřevěné klapotky nebo hrkače a přebírají funkci zvonů tím, že oznamují dobu ranní, poledne a večerní klekání v obci.
Průvody po vesnici mají mnohaletou tradici a také přesný řád. Na Zelený čtvrtek se chodí v podvečer v šest hodin, o Velkém pátku ráno v šest, pak v pravé poledne, odpoledne ve tři hodiny na památku smrti Pána Ježíše a opět v podvečer v šest hodin, oznámit klekání. Na Bílou sobotu se vychází od zvonice opět ráno v šest hodin a poslední průvod v pravé poledne, po kterém jsou všichni spravedlivě odměněni za každé klapotání. Kaprálové a jejich družiny budou rádi za jakýkoli příspěvek do kasičky. 


V Machové se tato krásná tradice dodržuje dodnes a jsme za to moc rádi.
Připomínka pro kluky, kteří chtějí podpořit tradici, aby se sešli u zvonice ve čtvrtek v 17. 45 hodin.

 

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME MACHOVOU.
Obec Machová vás zve na úklidovou akci, která se koná 6. dubna 2024.
Sraz je v 9. 00 hodin u OÚ. Uklízet se budou polní cesty kolem obce a okolí lesů. Občerstvení pro účastníky úklidu ZDARMA. 
Bližší informace u místostarostky na tel: 771 123 425.
Děkujeme za pomoc. 

 

Pozvánka na Noc s Andersenem

Noc s Andersenem se uskuteční 19. dubna od 18.00 hodin na 20. dubna 2024.
Rádi bychom pozvali všechny děti ve věku od 8 do 13 let na Noc s Andersenem!  
Během této speciální noci bude připraven literární program a možnost přenocování v knihovně.  
Večeře i snídaně bude zajištěna pro účastníky.  
Prosíme o přihlášení do 12.4. 2024 na emailu: mistostarosta@obecmachova.cz nebo telefonicky na: 771 123 425.  
Počet účastníků je omezen kvůli kapacitě knihovny.  

Těšíme se na vás! 

 

Košt Vína a hudební večer s kapelou Spadlé Šráky.
Rádi bychom vás pozvali na Košt vína, který se bude konat v kulturním domě v Machové 18. května 2024. 
Cena vstupenky: 250 Kč.
Vstupenky si můžete rezervovat na emailu: mistostarosta@obecmachova.cz nebo telefonicky na: 771 123 425.

Těšíme se na vás! 

  

Upozorňujeme občany, že do konce března se vybírají poplatky za komunální odpad. Částka je 700 Kč na osobu s trvalým pobytem v Machové, nebo vlastněnou nemovitost bez přihlášených osob. Poplatek je možno hradit hotově v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo bezhotovostním převodem na účet. Štítky na popelnici budou doručeny do poštovních schránek první týden v dubnu. Podrobnosti k poplatkům za komunální odpad jsou k dispozici na webových stránkách obce v sekci Aktuality.


Ostatní informace
Obec Machová je pouze zprostředkovatelem těchto informací, za jejich obsah neodpovídá.
Oznamujeme, že dnes 27. března je zrušen Klub maminek i Zumba z důvodu nemoci. 

 

Drůbežárna Prace bude u KD ve středu 3. dubna v 9:00 hodin prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky-cena 10 Kč/ks.