Hledat na webu

Vzniku sokola v Machové předcházelo cvičení Machovských občanů v Sokolu Mysločovice, založeného v roce 1932. V roce 1953 se schází v hospodě u Braneckých skupina Machovských občanů a zakládají Sokol Machová. Předsedou je zvolen Dosoudil Antonín. Začátky byly těžké. Chybělo nářadí i prostory. Cvičilo se v místní hospodě, skákalo se přes židle a stoly. Pokud bylo teplé počasí, využívalo se poměrně malého hřiště před školou. 

V roce 1958 – 1961 je zvolen nový výbor předsedou zůstává Antonín Dosoudil. Další členové výboru jsou: Václavík Josef, Dovrtěl Vratislav, Vlček Václav, Václavíková Miroslava, Matula Svatopluk, Branecký Josef, Chytil Josef, Janečka Josef, Pospíšil Štěpán, Herodes Josef, Konečný Stanislav, Herzán Karel a Velísek František. V roce 1959 se začíná nacvičovat na spartakiádu.

V listopadu 1961 je svolána výroční schůze, na které je zvolený nový předseda Herzán Karel. Začínají práce na úpravě Příhonu, kde se může uskutečňovat několik druhů sportů a práce na kluzišti louka u Slatinek.  Ke konci roku 1962 je opět svolána členská schůze a nastávají změny.

V roce 1963 - 1973 se stává předsedou Frantík Zdeněk, jednatelem Chytil Josef, hospodář Dovrtěl Vratislav, náčelník a vedoucí základní tělesné výchovy Dovrtěl Josef, náčelnice Melková Marie a další cvičitelé pro rok 1963 jsou: Konečný Josef, Herodes Ladislav, Dovrtěl Josef, Bradová Ludmila, Husáková Marie a Melková Marie. Uskutečňuje se běh mladé fronty, turnaj ve stolním tenisu a sportovní akademie. V dalším roce výbor doplňuje Michalík Josef  (místopředseda) a Brázdil Jaromír.

Dne 31. března 1963 je uspořádán šachový turnaj mužů a starších žáků. U mužů je 1. cena šachy a získává ji Janík Miroslav st. na 2. místě se umístil  Heinrych Miroslav a třetí Chytil Josef. Ve starších žácích se na 1. místě umístil Brázdil Bohumil, na 2. místě Dvořák Josef a na 3. místě Stoklásek Karel. Je vyhlášen sportovní den a sběr železa.  

15.–18. srpna 1963 se poprvé děti mohou zúčastnit tábora se stanováním. Této akce se zúčastnilo 13 žáků, 12 dorostenců a cvičitelů. Tábořilo se v šesti stanech na mýtině v revíru Racková. Dva stany byly zapůjčeny od Jiskry Otrokovice a čtyři od ČSM Gottwaldov.  Dále probíhají soutěže v lyžování a přespolním běhu.

V roce 1966 se Sokoli umístili na 3. místě v okresní soutěži vesnických jednot. Deset členů Sokola obdrželo odznak a diplom, který jim předal Okresní výbor Českého svazu tělesné výchovy v Gottwaldově. V roce 1968 uspořádali Sokoli vodění medvěda. Od 30 března 1969 až do prosince1970 není vykazována žádná činnost. Sokol nepracuje. Dne 13. prosince 1970  je svolána předsedou MNV panem Ing. Adolfem Janíkem  členská schůze a je zvolen nový výbor: předseda Frantík Zdeněk, náčelník Matula Svatopluk, jednatel Chytil Josef, pokladník Dovrtěl Vratislav, hospodář Michalík Josef, kulturní propagace Brada Vojtěch, člen výboru Janík Vladimír, cvičitelé: Dovrtěl Josef, Stoklásek Karel, Konečná Božena, Frantíková Zdenka a Velísková Vlasta.

Další změna na sebe nenechala dlouho čekat v roce 1973 se na členské schůzi volí nový výbor. Předsedou je zvolen Heinrich Miroslav, místopředseda Janík Stanislav ml, jednatel Brázdil Stanislav ml. pokladník Janík Vladimír. Další členové výboru jsou: Michalík Josef st, Dosoudil Antonín, Dovrtěl Josef, Matulík Jaroslav, Divoký Jaroslav a Chytil Josef. Členská základna má 60 členů. Činnost se rozbíhá. V okresní soutěži stolního tenisu hraje Machovské družstvo. Vedení a dopravu tohoto družstva zajišťuje Brázdil Stanislav. Byl uspořádán šachový turnaj, pravidelné cvičení, střelecké závody ze vzduchovek, běh Machovou a dva turnaje ve stolním tenisu pro mládež i dospělé. Mezi žáky je nejlepším hráčem stolního tenisu Václav Zatloukal. Zakládá se turistický oddíl jeho vedoucím je Hradil Václav.  V roce 1974 se pořádají závody na koloběžkách a kolech na návsi. Mezi mladšími žáky zvítězil Konečný Marek. Ve starších žácích zvítězil Dovrtěl Vratislav.  V roce 1975 získává pan Heinrich Miroslav čestné uznání, ale zároveň žádá o uvolnění z funkce. Je dokončena stavba koupaliště, která prozatím slouží jako vodní nádrž pro hasiče. Při stavbě pomáhali, také členové Sokola.

V letech 1976 – 1977 je předsedou Brázdil Stanislav, jednatel Divoký Jaroslav, pokladník Václavík Karel, členové výboru: Janík Stanislav, Heinrich Miroslav, Motáň Antonín a Matulík Jaroslav. V roce 1975 se dokončuje stavba kuželny. V roce 1976 se na nových sadurytových drahách zahajuje provoz. Na stavbě kuželny se podílelo hodně Machovských občanů a velká část odpracovaných hodin je v akci „Z“. Hlavní akcí v roce 1977 je stavba antukového hřiště u koupaliště pro nohejbal, tenis a volejbal. V zimním období se využívá, jako kluziště. Toto hřiště mělo i kvalitní odvodnění. Na výstavbě tohoto hřiště se nejvíce podíleli Divoký Jaroslav a Brázdil Stanislav.   Pořádají se výlety do přírody, zájezdy na hory, dětský den, turnaj v malé kopané, závody na kolech a závody v plavání. 

V roce 1978 nastává změna ve vedení. Do čela sokola se vrací staronový předseda Frantík Zdeněk. Členové výboru se mění jen minimálně.  Organizace pokračuje ve všech zaběhnutých činnostech. Členská základna má 41 členů. V okresní soutěži hraje jedno družstvo stolního tenisu. V tomto roce je přihlášeno první družstvo kuželkářů do soutěže. Prvními hráči kuželek jsou: Janík Miroslav, Janík Vladimír, Janík Zdeněk, příležitostně Janík František, Zatloukal Václav ml, Valčík Jiří, Svozílek Pavel, Michalík Josef st, Zeman Jaroslav, Zelina Lubomír, Konečný František a Michalík Jaroslav ml. V dalším roce tyto hráče doplňuje Husek Bohuslav ml. Hraje se na nové kuželně, ale bez automatických stavěčů a vraceče koulí. Stavěče nahrazují dorostenci, kteří staví 600 hodů za 10 korun. Hospodářem a správcem kuželny je Valčík Jiří. Výbor zajišťuje trenéra kuželek pro mladé a perspektivní hráče pana Miroslava Šimka z Gottwaldova. Tréninku se pravidelně účastní, Michalík Jaroslav, Zatloukal Václav, Husek Bohuslav, Michalík Jiří a Dovrtěl Milan. Tito hráči se stali oporami družstva kuželkářů po mnoho dalších let. Trenér Šimek dojížděl na tréninky na galuskovém kole. Odměna za jeho práci bylo 20 kg cibule a občas nějaké okurky z místního zahradnictví. Ze stavěčů kuželek se stali řadoví kuželkáři, neměl kdo stavět kuželky. Pro naše hráče to bylo velmi náročné. Každý musel 100 hodů odehrát, 200 hodů stavět kuželky, 100 hodů vracet koule a 200 hodů psát zápis. Přesto jsme hráli a postupně se zlepšovali. Topilo se v kamnech.  Ústřední topení bylo vybudováno v roce 1985.

O rok později má Sokol 53 členů. V okresní soutěži hraje družstvo stolního tenisu a družstvo kuželek. Aktivní je také oddíl základní a rekreační tělesné výchovy. Uspořádali se  dva lyžařské zájezdy na hory, závody v běhu, turnaj v malé kopané a nohejbalu. V dubnu beseda s Františkem Venclovským, přemožitelem kanálu La Manche. V letním období se zajistil provoz koupaliště a uspořádala taneční zábava, které se zúčastnilo přes 200 osob.

V roce 1987 Sokoli odpracovali na úpravě obce 1100 brigádnických hodin. Bylo vybudováno osvětlení sportovního areálu. Ve spolupráci s Průmyslovými stavbami, jsme pořádali 1. ročník maratonského běhu.

V lednu 1988 je novým předsedou TJ Sokol Machová zvolen Václav Zatloukal, místopředseda Krystýnek Jiří, politickovýchovný pracovník Měřil Jaromír, hospodář Dovrtěl Vratislav, pokladník Šumbera Josef, vedoucí ZRTV Matocha Jaroslav, členové výboru Mrlík Jiří st, Frantík Zdeněk, Michalík Jaroslav a Husek Bohuslav.  Mimo zaběhnuté akce se pořádá 2. ročník maratonského běhu, který odstartoval známý olympionik a atlet století Emil Zátopek. Na kuželně jsou namontovány firmou z Trutnova automatické stavěče kuželek. Na podzim je uspořádán vícedenní turistický zájezd na hory a jednalo se o 1. ročník.

V roce 1989 byla brigádnická činnost zaměřena na výstavbu čističky vody na koupališti a úpravě chodníků v areálu koupaliště. Družstvo kuželkářů se v okresní soutěži umístilo na 2. místě, což byl velký úspěch. Uspořádali jsme turnaj v malé kopané, nohejbalu a tenisu. Dne 24. června se konal třetí ročník maratonského běhu. V letních měsících sokol zajišťoval provoz koupaliště a nové čističky vody. O kvalitu vody se střídavě staral Dovrtěl Vratislav a Mrlík Jiří st. V červenci jsme uspořádali v areálu koupaliště taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Argema. Další velkou akcí, byla rekonstrukce hlediště, výstavba šaten a sociálního zařízení na kuželně. Stavbu šaten provedlo MNV, hlediště Sokoli.  V září je založeno „B“ družstvo kuželek.

V roce 1990 a 1991 je činnost Sokola stále velmi aktivní. V kuželkářských soutěžích hrají dvě družstva a pořádají se zájezdy na hory, dále se konají turnaje v nohejbalu, tenisu a kuželkách. Organizuje se provoz koupaliště. V dubnu 1991 se družstvo Machová „A“ umístilo v okresní soutěži na 1. místě a postoupilo do krajské soutěže, tehdy zvané oblastní.  Družstvo tvořili Zatloukal Václav, Husek Bohuslav, Michalík Jaroslav, Michalík Jiří, Dovrtěl Milan, Janík Miroslav a Kubeša Václav. V krajské soutěži je vedoucím družstva Michalík Jaroslav a Kubešu Václava nahrazuje Zatloukal Vlastimil. Vítězem Vánočního turnaje v tomto roce je Michalík Jaroslav.

V roce 1993 je volba nového výboru. Předseda Zatloukal Václav, pokladník Měřil Jaromír, členové výboru: Motáň Antonín ml, Fryštacký Bohumil, Husek Bohuslav, Husek Radek, Bittner Jiří, Mrlík Jiří st. a Dovrtěl Milan. Členská základna má 45 členů. Sokol pokračuje ve všech činnostech. V těchto letech je nejvíce práce na provozu a údržbě koupaliště. Zakládá se samostatný oddíl kuželek. Předsedou je zvolen Milan Dovrtěl. Údržbu a provoz kuželny přebírá po Bohuslavu Huskovi a Milanu Dovrtělovi Jaromír Měřil. V letech 1994 až 96 se na naší kuželně pořádal memoriál Františka Otáhala pro zdravotně postižené kuželkáře. Těchto turnajů se účastnili nejlepší zdravotně postižení kuželkáři z celé Československé republiky. Akce byla zhodnocena v tisku i rozhlase.

V roce 1996 družstvo kuželek Machová „B“ postoupilo do krajské soutěže a hraje ve stejné soutěži s Machovou „A“. Škoda, že jenom jeden rok.

V roce 1999 se na přeboru mužů okresu Gottwaldov umístil na druhém místě Václav Zatloukal. Až po letech můžeme docenit, jakého úspěchu dosáhl v konkurenci ligových hráčů.  

V letech 2001-2003 má Sokol čtyři kuželkářské družstva v soutěži, jsou to Machová „A“ „B“ „C“ a dorost. Družstvo Machová „A“ hraje ve složení Václav Zatloukal, Vlastimil Grebeníček, Jiří Mrlík, Milav Dovrtěl, Roman Fryštacký, Jaroslav Michalík a Radek Stoklásek. Činnost sokola je zaměřena především na kuželkářské soutěže. Dále se pořádají turnaje v malé kopané, nohejbalu, stolním tenisu a turistické zájezdy. K větším úspěchům té doby patří postup Romana Fryštackého na mistrovství České republiky juniorů v roce 2002 konané v Českých Velenicích, kde se umístil na 18. místě. Další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 2003 postoupili dva naši junioři na mistrovství České republiky hrané v Chomutově. Radek Stoklásek se umístil na pěkném 16. místě a Tomáš Zatloukal nedohrál pro zranění. V tomto roce, jsme oslavili 50 výročí Sokola Machová. Uskutečnil se turnaj v kuželkách a malé kopané. Tato oslava byla zakončena slavnostní schůzí na kulturním domě. V dalších letech Sokol pokračuje v zaběhnutých činnostech až do 23. října 2008, kdy nás opustil náš dlouholetý předseda Václav Zatloukal, který odvedl pro Sokol velký kus práce.  

Dne 30. května 2009 je svolána členská schůze, na které je zvolen nový výbor: předseda Husek Bohuslav, místopředseda a pokladník Měřil Jaromír, členové výboru Mrlík Jiří, Dovrtěl Milan a Husek Radek. Členská základna má 54 členů.  Činnost sokola pokračuje jako před rokem 2009. V červnu se podílíme na pořádání dětského dne a pořádáme turnaj v malé kopané na hřišti s umělým povrchem u Dovrtělů. Dne 25. července jsme uspořádali turistický pochod, který začínal v Kudlovské Dolině. Dále se pokračovalo na Bunč. Zde následovalo občerstvení v nově zrekonstruované restauraci. Další cíl byla rozhledna Brdo.  Celoročně se účastníme třech kuželkářských soutěží. Družstvo „A“ „B“, dorost a cvičení aerobiku pro ženy. Pořádáme tři turistické pochody v průběhu roku. Dále se účastníme různých turnajů v kuželkách, například pohár osvobození města Olomouce, pohár Hanáckých Atén, Vracov, Zlín, Otrokovice, Přerov a Valašské Meziříčí. Největším úspěchem na turnajích v roce 2009 je vítězství na turnaji dvojic o pohár Hanáckých Atén v Kroměříži. V těžké konkurenci zahraničních hráčů Maďarska, Slovenska a Poska se naší dvojici podařilo zvítězit. Zasloužili se o to Michalík Jaroslav a Mrlík Jiří. V srpnu se konal Memoriál Václava Zatloukala. Ve dnech 21. 8. - 30. 8. 2009 proběhl na kuželně Memoriál Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 65 hráčů z Machové a okolí. Nejstarším účastníkem turnaje byl bývalý trenér machovských kuželkářů pan Jaroslav Šimek ze Zlína (72 let). V září tradiční vícedenní zájezd na hory. V podzimních a zimních měsících se koná stolní tenis. V listopadu pořádal sokol rockotéku s ohňostrojem pro děti i dospělé. V prosinci se konal Vánoční turnaj v kuželkách, který je zároveň přeborem jednoty. Tento turnaj je mezi kuželkáři velmi prestižní. Koncem prosince pořádal turnaj ve stolním tenisu i tento turnaj je velmi oblíben a těší se velké návštěvě Machovských občanů. Jednou z posledních akcí TJ Sokol Machová v roce 2009 byl zájezd na Svatý Hostýn, který se konal dne 28. prosince. Zájezdu se zúčastnilo 29 osob. Počasí bylo na toto období velmi vydařené, proto část účastníků mohla absolvovat delší turistickou trasu a to Brusné zřícenina Křídlo, přes Rusavu na Hostýn. Organizace se výborně ujal Vratislav Dovrtěl.

V roce 2010 je činnost Sokola obdobná jako v předchozím roce. V lednu jsme pořádali Výroční členskou schůzi, Sokolský ples. V průběhu roku dva turistické pochody, účast při pořádání dětského dne, turnaj v malé kopané, 4- denní Sokolský zájezd. V říjnu Rockotéku pro děti. V závěru roku Vánoční turnaj. V průběhu roku účast ve čtyřech kuželkářských soutěžích. Družstva  A,B,C a dorost. Družstvo Machová „A“ ve složení Mrlík Jiří, Michalík Jaroslav, Husek Bohuslav, Dovrtěl Milan, Grebeníček Vlastimil a Stoklásek Radek, se umístilo na 1. místě v Jihomoravské divizi a postoupilo do III. kuželkářské ligy. V létě 2010 odchází Jiří Mrlík na hostování do Luhačovic hrát nejvyšší soutěž v kuželkách, což je I. liga. V družstvu „A“ ho nahrazuje Miroslav Míšek z Chropyně. V roce 2011 se toto družstvo umístilo ve třetí lize na pěkném 5. místě. Jiří Mrlík se probojoval na mistrovství České republiky jednotlivců hrané v České Třebové. V letním období probíhá rozsáhlá rekonstrukce kuželny, kterou zajistil obecní úřad. Opravila se kompletně střecha, včetně zateplení stropů, dále zateplení fasády, výměna oken a vchodových dveří. Po této rekonstrukci proběhlo v celé kuželně vymalování a nezbytný úklid celé kuželny. Úklidu se mohlo zúčastnit více kuželkářů. Při této rekonstrukci se také vyměnila kuchyňská linka, kterou vyrobil Milan Dovrtěl. Obklady provedl Leoš Hamrlíček.

Rok 2011. Jednou z prvních akcí TJ Sokol Machová v minulém roce byl již tradiční Sokolský ples, který se konal 14. ledna. Plesu se celkem zúčastnilo 119 hostů. Den před konáním plesu nám odřekla svou účast skupina Orion z důvodu nemoci. Po nelehkém zajišťování další kapely se nakonec podařila zajistit skupina Los Playboys z Přerova. Dále v měsících leden až květen se družstva zúčastňovala jednotlivých kuželkářských soutěží a to následovně:  Dorost v lize Zlínského kraje se umístil na 7. místě. Družstvo podávalo dobré výsledky po celou dobu soutěže. V jarním období se nejlépe dařilo Jiřímu Michalíkovi.  Machová "B" v přeboru Zlínského kraje se umístnila na 11. místě a Machová "A" v  III. kuželkářské lize na 5. místě. Tento výsledek je podložen dlouhodobou prací všech Machovských kuželkářů.  V měsíci únoru a březnu se 11 kuželkářů zúčastnilo mistrovství Zlínského kraje jednotlivců v kategorií dorost, dorostenky, junioři a muži. V měsících květen až září se kuželkáři zúčastnili mnoha turnajů. Nejprve turnaj osvobození města Olomouce, dále Vyškov, Zlín, Kroměříž, Otrokovice, Přerov, Vracov a Valašské Meziříčí.  Dne 14. května uspořádal TJ Sokol Machová turistický pochod v okolí Buchlova. Odjezd autobusu byl v 8:00 hod z autobusové zastávky. Pan Januška celý zájezd vyvezl na hrad Buchlov, kde bylo možno zajít si na prohlídku hradu nebo se podívat na zdejší okolí z vyhlídkové věže. Z hradu se pokračovalo pěšky na Velehrad, kde následovalo občerstvení a prohlédnutí poutního místa. Závěr celého pochodu byl ve skanzenu Modrá. Zájezd byl velmi vydařený. Celkem se ho zúčastnilo 74 osob. Celý den nám přálo pěkné počasí. Dne 25. června se konal tradiční turnaj v minikopané u Dovrtělů na hřišti s umělým povrchem. Zúčastnili se ho celkem 4 družstva z Machové a okolí. V jarním a letním období proběhla rozsáhlá rekonstrukce kuželny, kterou zajišťoval obecní úřad Machová. Opravila se kompletně střecha, včetně zateplení stropů, dále zateplení fasády, výměna oken a vchodových dveří. Po této rekonstrukci proběhlo v celé kuželně vymalování a nezbytný náročný úklid celé kuželny. Úklidu se mohlo zúčastnit více kuželkářů. Při této rekonstrukci se také vyměnila kuchyňská linka, kterou vyrobil Milan Dovrtěl. Obklady provedl Leoš Hamrlíček. Dále se nám podařilo vysekat a položit odtokový kanál před kuželnou a za ušetřené peníze jsme pořídili novou televizi. Ve dnech 19.-28. srpna proběhl na kuželně již III. ročník memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 82 hráčů. 1. místo Mrlík Jiří 499. Ve dnech 8.-11. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Letos již 24. ročník. Tentokrát jsme navštívili oblast Jeseníků a Rychlebskych hor. Dne 20. listopadu jsme uspořádali jednodenní zájezd do Maďarska. Hlavní náplní byla návštěva termálů v Gyoru. Byl to velmi příjemný, odpočinkový a relaxační den. Zájezdu se celkem zúčastnilo 33 osob. Dne 17. prosince jsme uspořádali na kuželně „turnaj dorostu“, kterého se zúčastnilo 11 hráčů. Hrálo se na 60 hodů sdružených. Dne 25. prosince se uskutečnil 27. ročník tradičního vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 hráčů, kteří podali kvalitní výkony. Po celý den byla možnost návštěvy kuželny a povzbudit hráče. Dále probíhalo celoročním cvičení aerobicu na kulturním dome, které se konalo každé úterý od 18:30 h. Dne 27. prosince proběhla na čistírně odpadních vod brigáda na pokosení rákosí a dřevin. Společné brigády s hasiči se zúčastnilo celkem 21 členů. Dne 29. prosince uspořádal TJ Sokol Machová turistický pochod okolo Machové. Trasa pochodu – Machovské Boří, Kurovská skála, Střelnice Míškovice, rybníky u Míškovic a návrat do Machové. Pochodu se celkem zúčastnilo 36 turistů.

Rok 2012. Jednou z prvních akcí TJ Sokol Machová tomto roce byl již tradiční Sokolský ples, který se konal dne 14. ledna. Zúčastnilo se ho 110 občanů z Machové a okolí. Sokol se celoročně pravidelně zúčastňoval třech kuželkářských soutěží V roce 2012  se družstvo „A“ umístilo ve třetí lize na 11. místě a po dvouletém působení v této soutěži končí. Všechny domácí zápasy ve třetí lize družstvo odehrálo na kuželně v Kroměříži, protože Machovská kuželna nesplňuje požadavky na tuto soutěž. Velký úspěch v juniorské kategorii zaznamenal Gala Jan, který se na přeborech zlínského kraje umístil na 3. místě a postoupil na mistrovství české republiky v Rokycanech u Plzně, kde obsadil pěkné 18. místo. Dne 5. května TJ Sokol Machová uspořádala turistický pochod Tesák-Kelčský Javorník-Rajnochovice. Připravené turistické trasy byly přizpůsobeny jak rodinám s dětmi, tak i zdatným turistům. Závěr celého pochodu byl v Rajnochovicích, kde byla pro děti připravena projížďka na koni. Po celý den bylo pěkné počasí. Zájezdu se celkem zúčastnilo 40 dospělých a 15 dětí. Dále se Sokol zúčastnil pořádání dětského dne v Machové. Dne 23. června jsme pořádali turnaj v malé kopané na hřišti u Dovrtělů. Turnaje se celkem zúčastnilo 5 družstev z Machové a okolí. Ve dnech 30. srpna - 2. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Již 25. ročník. Navštívili jsme oblast Kokořínsko a Máchovo jezero. Zájezdu se celkem zúčastnilo 48 osob. Ve dnech 3.-11.září proběhl na kuželně již IV. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 66 hráčů. 1. místo Martinů Jiří z Luhačovic. Dále se v podzimních a zimních měsících konal každý čtvrtek od 17:00 h stolní tenis pod dohledem Josefa Benka a Jiřího Menšíka. Dne 28. října proběhl jednodenní zájezd do termálních lázní Györ v Maďarsku. V termálních lázních Györ je venkovní a vnitřní bazénový areál. Dále jsou zde bazény obsahující léčebnou vodu a bazény se zábavnými prvky. Zájezdu se zúčastnilo celkem 45 osob. Dne 17. listopadu uspořádal Sokol rockotéku pro děti i dospělé. Program byl zpestřen malováním, pouštěním létajících lampiónů a ohňostrojem. Zábavu pro děti připravil Radek Husek. K tanci a poslechu hrál DJ Šmakin. Dne 25. prosince se uskutečnil, již 28. ročník vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 26 kuželkářů z Machové. Zvítězil Jiří Mrlík výkonem 507 poražených kuželuk. Dne 29. prosince jsme uspořádali turistický pochod okolo Machové. Pochodu se zúčastnilo 44 turistů. Trasa pochodu - Míškovské rybníky, kaple Svatý Ján u Mysločovic. Dále Čertovy kameny u Hostišové a křížovou cestou na místní rozhlednu, kde byl pěkný výhled na zdejší okolí tj. Hostýn, Tlustá Hora, Otrokovice. Poslední akcí v uplynulém roce byl 30. prosince turnaj ve stolním tenise. Turnaje se účastnilo 33 tenistů.

Rok 2013. Dne 12. ledna jsme pořádali tradiční Sokolský pes K tanci a poslechu hrála skupina Labyrint. Krátké taneční vystoupení předvedla taneční skupina Babyboys z Ivanovic na Hané. I přes velmi malou účast Machovských občanů se tato akce vydařila. Dne 20. ledna se konala výroční členská schůze. Po zhodnocení konaných akcí v roce 2012, proběhla volba nového výboru, který bude pracovat ve složení: Husek Bohuslav, Měřil Jaromír, Mrlík Jiří, Husek Radek a Stoklásek Radek. Čtyři kuželkářské družstva rozehráli své soutěže. Dne 4. května se uskutečnil turistický pochod, který začínal u motorestu Samota. Na toto místo jsme se přepravili autobusem pana Janušky. Hlavním bodem pochodu byla rozhledna Brdo, která stojí na nejvyšším vrcholu Chřibů. Z rozhledny můžete dohlédnout na Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy, Beskydy, Roháče, Malou Fatru, Bílé Karpaty a Jeseníky. Závěr pochodu byl v rekonstruovaném penzionu Bunč. Turistického pochodu se zúčastnilo celkem 35 osob. Dne 1. června 2013 proběhly na kulturním domě oslavy 60. výročí od založení TJ Sokol Machová. Předseda zde zhodnotil 60. let činnosti naší organizace. Ve vedení a práci v Sokole se za tuto dobu vystřídala řada Machovských občanů. Mnohdy aktivní léta vystřídala pasivita. Nejdéle ve funkci předsedy pracoval Václav Zatloukal rovných 20 let, byl prospěšný nejenom pro Sokol, ale i pro obec. Při této příležitosti bylo předáno 14 pamětních listů zasloužilým členům a 1. čestné uznání panu Josefu Dovrtělovi za celoživotní práci pro TJ Sokol Machová. Byly zde vystaveny kroniky, fotografie a další dokumenty o činnosti za uplynulých 60 let. Tyto oslavy byly zakončeny přátelským posezením a vystoupením starých pánů z TJ Sokol Mysločovice v podání Mažoretek. K tanci a poslechu hrála skupina NICMOC pod vedením pana Vlastimila Hrubého z Tlumačova.Dne 29. června pořádal Sokol tradiční turnaj v malé kopané na hřišti u Dovrtělů. Turnaje se celkem zúčastnilo 5 družstev z Machové a okolí. O celkovou organizaci turnaje a občerstvení se postaral p. Milan Dovrtěl. Ve dnech 14. - 23. srpna proběhl na kuželně již V. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 83 hráčů z Machové a okolí např. (Tlumačova, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Litovle a Třebíče). Ve dnech 29.srpna - 1.září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Již 26. ročník. Navštívili jsme nedalekou oblast Vsetínské vrchy, Javorníky a Beskydy. Zájezdu se zúčastnilo 47 turistů. V neděli 27. října se členové Sokola zúčastnili zájezdu do termálních lázní v Maďarském Gyoru. Počasí bylo velmi vydařené a přispělo k příjemnému zážitku a odpočinku v lázních. Dne 16. listopadu Sokol pořádal tradiční Rockotéku s ohňostrojem pro děti i dospělé. Zábavný program plný her a soutěží připravili pro děti Veronika Hradilová, Jana Husková a Adam Mlýnek. Nechybělo pouštění létajících lampiónů. Tato akce se líbila především dětem, které se zúčastnily rockotéky v hojném počtu. K tanci a poslechu hrál DJ Pekař. Dne 20. prosince byl na kuželně sehrán turnaj dorostu. Zúčastnilo se ho pět dorostenců a dorostenek. Na 5. místě se umístil Martin Benek, na 4. Josef Benek, na 3.  Šárka Drahotuská, 2. Jan Hastík a vítězkou turnaje se stala Margita Fryštacká. Dne 25. prosince pořádal Sokol již 29. ročník vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 23 mužů a 1 žena (Martina Zatloukalová). Hrálo se 100 hodů sdružených. Na prvním místě se nekonalo žádné překvapení. Zvítězil Jiří Mrlík výkonem 514 poražených kuželek a opět vylepšil rekord vánočního turnaje. Na druhém místě se umístil Miroslav Míšek 473 a na třetím Michal Laga 456. Tito hráči nás budou reprezentovat na přeborech jednotlivců Zlínského kraje konaného 1. a 2. února 2014 v Kroměříži. Dne 29. prosince se konal turistický pochod okolo Machové. Pochodu se zúčastnilo celkem 70 turistů a 3 psi. Trasa pochodu – Hrabůvka, Skály, Bůňov (zde proběhla menší prohlídka ustájených koní a na místním ohništi se opekly špekáčky), dále Sazovice a návrat do Machové.

Rok 2014. Prvním společným setkáním členů v daném roce je tradiční výroční členská schůze, která se konala dne 19. ledna. Dne 25. ledna, jsme pořádali tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Rytmix z Holešova. Krátké taneční vystoupení předvedla taneční skupina Babyboys z Ivanovic na Hané. I přes malou účast Machovských občanů se tato akce vydařila.V měsících únor a březen se 15 Machovských kuželkářů zúčastnilo mistrovství Zlínského kraje jednotlivců.V zimních a jarních měsících se Sokol pravidelně zúčastňoval třech kuželkářských soutěží, byli to družstva A,B a dorost.Dne 3. května se uskutečnil turistický pochod, který začínal na Tesáku, na toto místo nás přepravil autobusem pan Januška. Dále jsme pokračovali na rozcestí u Tří kamenů přes Holý vrch na Pardus a cílem pochodu byla Rusava. Turistického pochodu se zúčastnilo celkem 34 dospělých a 14 dětí. 7. června se Sokol podílel na pořádání dětského dne v areálu u kuželny. Na tuto akci se nám podařilo zajistit, mimo tradiční zábavné atrakce, také koně od pana Adamíka z Ludslavic. Dne 21. června pořádal Sokol tradiční turnaj v malé kopané na hřišti u Dovrtělů. Dne 20.‑30. srpna proběhl na kuželně již VI. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 83 hráčů z Machové a okolí např. (Tlumačova, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Hodonína a Troubelic). Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to muži, ženy na 100 hodů sdružených a nejlepší dorážka. Na turnaji startovali registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky.Ve dnech 4. - 7. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Již 27. ročník. Navštívili jsme oblast Lužické hory. Zájezdu se zúčastnilo 47 turistů. Dne 24. listopadu proběhla ve Zlíně na Hradské volba nového výkonného výboru Krajského kuželkářského svazu. Za kuželkáře z Machové byl zvolen Bohuš Husek. V sobotu 20. prosince jsme společně s hasiči uspořádali brigádu na sečení rákosu v areálu ČOV. Díky tomu, že se brigády zúčastnil dostatečný počet brigádníků, podařilo se pokosit všechny tři nádrže. V lednu nebo v únoru proběhne ještě jedna brigáda na dočištění. Dne 25. prosince pořádal Sokol již 29. ročník vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 25 mužů. Hrálo se 100 hodů sdružených. Na prvním místě se opět nekonalo žádné překvapení. Zvítězil Jiří Mrlík výkonem 493 poražených kuželek. Na druhém místě se umístil Vlastimíl Grebeníček 441,  na třetím Michal Laga 440 a na čtvrtém Radek Husek 434.  Tito hráči nás budou reprezentovat na přeborech jednotlivců Zlínského kraje konaného 24 – 25. ledna 2015 ve Valašském Meziříčí. Dne 29. prosince se konal turistický pochod okolo Machové. Pochodu se zúčastnilo i přes příliš mrazivé počasí celkem 32 turistů. Poslední akcí Sokola v roce 2014, byl dne 30. prosince turnaj ve stolním tenisu. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích, muži a ženy. Tohoto turnaje se zúčastnilo 24 mužů a 6 žen.

Rok 2015. Prvním společným setkáním členů v daném roce byla tradiční výroční členská schůze, která se konala dne 11. ledna. Proběhlo zhodnocení konaných akcí v roce 2014 a seznámení s plánem o činnosti na rok 2015. Dne 31. ledna jsme pořádali tradiční Sokolský ples. Zúčastnilo se ho celkem 101 občanů z Machové a okolí. K tanci a poslechu hrála skupina Rytmix z Holešova. V lednu a únoru se 10 Machovských kuželkářů zúčastnilo Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců. V zimních a jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastnili třech kuželkářských soutěží, byli to družstva A,B,C. Dne 2. května 2015 se uskutečnil turistický pochod. Trasa pochodu: Rozhledna Doubrava–Klášťov–Ploština–Vysoké Pole. Dne 9. května proběhlo závěrečné posezení u kuželny s vepřovými hody. Této akce se účastnili všichni Machovští kuželkáři. Také proběhlo focení jednotlivých družstev. Při tomto posezení, jsme se mohli naposled sejít a rozloučit s naším dlouholetým reprezentantem Vlastimilem Zatloukalem později Grebeníčkem, který za několik dalších dní podlehl zákeřné nemoci. 29. a 30. května jsme uskutečnili brigádu na likvidaci kovových nástřešků v areálu koupaliště. V červnu jsme zajistili a připevnili dlouho slibovaný nápis na naši kuželnu. 20. června jsme se podíleli na pořádání sjezdu rodáků. Této akci nejdříve předcházel velký úklid kuželny a okolí. Všem, kteří se na úklidu podíleli, děkuji. Pro naše rodáky, jsme připravili výstavu fotografií, kronik, pohárů a dalších předmětů tykajících se naší činnosti. Dále si mohli zahrát kuželky a také prohlédnout strojovnu naší kuželny. 27. června proběhl turnaj v malá kopané na hřišti u Dovrtělů. Účastnili se čtyři družstva. Dne 19.‑29. srpna proběhl na kuželně již VII. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 81 hráčů z Machové a okolí např. (Tlumačova, Mysločovic, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Valašského Meziříčí, Přerova a Troubelic). Ve dnech 2.- 6. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Letos již 28. ročník. Tentokrát jsme navštívili pohoří Šumavy. Zájezdu se zúčastnilo celkem 47 turistů. V podzimním a zimním období se kuželkáři pravidelně účastní čtyř soutěží. Jsou to družstva Machová A, B, C a dorost. Machová „A“ v Jihomoravské divizi se po podzimní části soutěže umístila na 3. místě. V měsících září až listopad proběhla nová registrace TJ Sokol Machová u Krajského soudu v Brně. Bylo to nutné z důvodu platnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o přeměnu právní formy z občanského sdružení na spolek. Upravil se název spolku a to zkratkou z.s. která znamená zapsaný spolek. Dále byly přepracovány stanovy Sokolu a to tak, aby nebyli v rozporu s novým občanským zákoníkem. Nejednalo se o lehkou záležitost při vyřizování, a proto jsme rádi, že se registrace podařila a tím není ohrožena existence spolku. Za registraci chci poděkovat Janě Huskové, která na tomto nelehkém úkolu strávila spoustu času. Dne 25. prosince proběhl na kuželně tradiční Vánoční turnaj, již 31. ročník. Dne 29. prosince jsme pořádali turistický pochod okolo Machové. Jednalo se o poslední akci roku 2015. Sraz všech účastníků pochodu byl na kuželně. Trasa pochodu: směr Míškovice, potom podél Boří k Hranečníku, dále přes Letnou do Hrabůvky, přes les na Skály, dále přes Bůňov na rybník Slatinky, kde proběhlo opékání špekáčků. Potom návrat do Machové. Pochodu se zúčastnilo celkem 69 turistů.

Rok 2016. Prvním společným setkáním členů v daném roce 2016. byla tradiční výroční členská schůze, která se konala v sobotu 23. ledna. Dne 30. ledna jsme pořádali tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Triumf. Na tomto plese jsme prodali 150 vstupenek a zaznamenali nejvyšší účast ze všech pořádaných plesů. Bylo to především díky velkému zájmu Machovských občanů. Výdělek z plesu se stal prospěšným příjmem do rozpočtu. V zimních a jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastnili 4. kuželkářských soutěží. Družstva A,B,C a dorost. Machová „A“ v Jihomoravské Divizi se umístila na 3. místě a díky tomu, že vítěz této soutěže odmítl postup jsme se opět vrátili do III. Ligy. V zimních a jarních měsících se 15 Machovských kuželkářů zúčastnilo Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců. Tyto přebory se hráli v rámci kvalifikace na mistrovství České Republiky. Větší úspěch, jsme zaznamenali pouze v seniorské kategorii, což je nad padesát let. Hrálo se ve Vsetíně. Z 51 hráčů do semifinále postupovalo pouze 10 nejlepších. Dále se probojoval pouze Bohuslav Husek který se umístil na 5. místě a postoupil do semifinále v Kroměříži. Rozhodovalo se v souboji krajů Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Z tohoto turnaje postupovalo prvních 14 hráčů ze 48. Bohuslav Husek  se umístil na 9. místě a postoupil do finále konaném dne 30. května v Rosicích. Zde předvedl slabší výkon a umístil se až na 38. místě ze 48 zúčastněných finalistů mistrovství České Republiky. V průběhu roku, se naši kuželkáři účastnili mnoha turnajů, například osvobození města Olomouce, v Kelči, Vsetíně, Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vracově a Staré Turé. V sobotu 7. května Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Kelčský Javorník. Autobusem pana Janušky jsme přejeli do Podhradní Lhoty k hotelu Zubříč, potom po zelené turistické značce na rozhlednu Kelčský Javorník, nejvyšší horu Hostýnských hor 865 m. Dále přes Jehelník do Chvalčova. Délka pochodu byla 12 km v těžkém kopcovitém terénu. Počasí se vydařilo, proto si někteří turisté přidali několik kilometrů navíc. Pochodu se zúčastnilo 35 dospělých a 4 děti. 25. června proběhl turnaj v malé kopané na hřišti u Dovrtělů. Začátkem června začala velká rekonstrukce Machovské kuželny. Museli jsme během 14-ti dnů demontovat automatické stavěče kuželek. Vysekat a zabetonovat nové dopadliště a posunout stěnu na počítadla. Oslovil jsem většinu aktivních kuželkářů, ale účast na jednotlivých brigádách byla slabší, než jsem očekával. Velmi aktivně se zapojili Josef Dvořák a Bohumil Fryštacký. Po demontáži kuželny přijela firma JR Digital Daněček a staré saduritové dráhy po čtyřiceti letech nahradila novými skládacími drahami. Nově se přestavěla strojovna s novým vracečem koulí, byli zakoupeny nové kuželky i nové koule. Firma Elins Radek Husek přemontovala a doplnila osvětlení kuželny v hodnotě zhruba 10 000 Kč. Materiál a práci provedla v rámci sponzora naší TJ. Dále proběhla celková oprava ústředního topení. Ve vstupní chodbě položil Leoš Hamrlíček novou dlažbu. Chodbu a hlediště vymaloval Radek Stoklásek. Za 14 dnů po dokončení rekonstrukce se pravá strana ochozu skládacích drah zvedla o deset centimetrů. Pod dráhy se dostávala vlhkost ze starého tepelného kanálu, proto jsme museli tepelný kanál vykopat, postavit izolační stěnu a zaizolovat. Dne 20. srpna přijel pan Mecerod z ČKA a zkolaudoval kuželnu. Obecní úřad se několik let snažil sehnat peníze z různých dotačních fondů, bohužel nepodařilo se. Proto celou rekonstrukci v hodnotě zhruba 850 000 Kč financoval z obecního rozpočtu. Díky rekonstrukci kuželny, máme dráhy, které patří mezi nejkvalitnější ve Zlínském kraji, i když jsou jenom dvě. Proto můžeme tuto kuželnu plně využívat spoustu dalších let v kuželkářských soutěžích. Dne 17.‑27. srpna proběhl na kuželně Memoriál bratrů Zatloukalových. Zúčastnilo se ho celkem 81 hráčů z Machové a okolí např. (Mysločovic, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Vsetína, Přerova, Bojkovic, Troubelic, Hluku, Vyškova, Hranic, Prahy a Mistelbachu). 1. místo Jiří Mrlík - Sokol Machová výkonem 507. Ve dnech 1.- 4. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Letos již 29. ročník. Tentokrát jsme navštívili krásnou krajinu Orlických hor a Broumovských stěn. Zájezdu se zúčastnilo celkem 47 turistů. V podzimním a zimním období se kuželkáři pravidelně účastní čtyř soutěží. Jsou to družstva Machová dorost, A, B, C. a dorost. Dne 25. prosince proběhl na kuželně tradiční Vánoční turnaj, již 32. ročník. Hrálo se na 100 hodů v kategorii muži a ženy.  1. Jiří Mrlík výkon 508. V kategorii ženy Margita Fryštacká výkon 423. Dne 27. prosince jsme pořádali turistický pochod okolo Machové. Jednalo se o poslední akci roce 2016. Sraz všech účastníků pochodu byl na kuželně. Trasa pochodu: směr Tlumačov, potom podél dálnice pod Kurovickou skálu, dále směr střelnice Míškovice do zahrady u Hrubých, kde proběhlo opékání špekáčků. Potom návrat přes Křemenou do Machové. Pochodu se zúčastnilo celkem 32 turistů.

Rok 2017. Již 7. ledna a potom 28. a 29. ledna se rozběhly kvalifikace kuželkářů Zlínského kraje na mistrovství České republiky jednotlivců. Sokol nominoval 15 hráčů a hráček v kategoriích dorostenky, junioři, juniorky, muži a senioři. V neděli 15. ledna se konala výroční členská schůze, na které proběhlo zhodnocení všech akcí Sokola v roce 2016 a seznámení s programem na rok 2017. V sobotu 28. ledna jsme na naší nově zrekonstruované kuželně uspořádali mistrovství Zlínského kraje žáků a žákyň, hrálo se na 100 hodů sdružených. Naši kuželkáři na turnaji neměli zastoupení. V sobotu 28. ledna jsme pořádali tradiční Sokolský ples. Zúčastnilo se ho cekem 107 občanů. K tanci a poslechu hrála skupina Labyrint. Pořadatelé připravili bohatou tombolu, také místní bar byl připraven i na větší účast. V zimních a jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastnili 4. kuželkářských soutěží. V sobotu 20. května Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Vartovna. Rozhledna byla veřejnosti otevřena 17. listopadu 2009. Stavba se zvláštní kovovou konstrukcí, přezdívaná jako valašská Eiffelovka, nabízí výhled na Vizovické vrchy, Beskydy i Velkou Fatru. V průběhu roku se naši kuželkáři pravidelně účastní mnoha turnajů, například v Olomouci, Kelči, Vsetíně, Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vracově, Staré Turé a další. Nejvíce se dařilo 27. května na turnaji v Olomouci, kde se naše dvě pětičlenná družstva zúčastnila prestižního kuželkářského turnaje Osvobození města Olomouce. Turnaj se hrál od konce dubna do 10. června. Družstvo „II“ se umístilo na 9. místě a družstvo „I“ na 6. místě. Na turnaji hrálo celkem 73 družstev především z České a Slovenské republiky. Nejlepším hráčem našich družstev byl Jiří Mrlík, který se v disciplíně (dorážka) umístil na 3. místě z 365 zúčastněných hráčů. V sobotu 24. června Sokol pořádal na novém travnatém hřišti ve sportovním areálu turnaj v malé kopané – 1. ročník memoriálu Dušana Šumbery. Tohoto turnaje se zúčastnily celkem 4 družstva. Ve velmi horkém letním počasí hráči předvedli velmi dobré výkony a především si pochvalovali kvalitu nového trávníku. Dne 18.‑26. srpna proběhl na kuželně Memoriál bratrů Zatloukalových. Zúčastnilo se ho celkem 83 hráčů z Machové a okolí např. (Mysločovic, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Vsetína, Přerova, Bojkovic, Troubelic, Hluku a Hranic).  Na 1. místě se umístil Tomáš Molek Sokol Luhačovice. Ve dnech 30. srpna - 3. září se uskutečnil tradiční turistický zájezd, již 30. ročník. Navštívili jsme pohoří Šumava.  Zájezdu se zúčastnilo celkem 48 turistů. Dne 25. prosince proběhl na kuželně tradiční Vánoční turnaj, již 33. ročník. Hrálo se na 100 hodů sdružených ve třech kategoriích: muži ženy a neregistrovaní. Turnaje se zúčastnilo 28. hráčů a hráček. Vítězem vánočního turnaje se stal Jiří Mrlík výkonem 484. Dne 29. prosince jsme pořádali turistický pochod okolo Machové. Jednalo se o poslední akci roce 2017. Sraz všech účastníků pochodu byl na kuželně. Trasa pochodu: vyšli jsme směr Míškovice, před lesem Boří směr Hranečník, kde byla menší pauza na prohlídku zasněžené krajiny okolí Machové a také pěkný výhled na nedaleký Kroměříž. Dále jsme pokračovali přes Letnou k lesu Hrabůvka. Potom směr Bůňov. Před Bůňovem jsme sešli k proutníku u Sazovic a po družstevní cestě se přesunuli k Machovskému rybníku, kde proběhlo opékání špekáčků u táboráku a zakončení vydařeného pochodu, závěrem následoval individuálně rozchod zpět do Machové. Pochodu se zúčastnilo 42. dospělých a 12. dětí.

Rok 2018. Dne 7-8. ledna se naši kuželkáři zúčastnili přeborů jednotlivců Zlínského kraje ve dvou kategoriích senioři a muži. V jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastňují čtyř kuželkářských soutěží. Dne 28. dubna se naše dvě pětičlenná družstva zúčastnila prestižního 47. ročníku mezinárodního kuželkářského turnaje osvobození města Olomouce. Turnaj se hrál od 26. dubna do 8. června. Družstvo „B“ se umístilo na 12. místě a družstvo „A“ na 1. místě. Po mnoha letech se Machovským kuželkářům podařilo tento prestižní turnaj vyhrát. Na turnaji hrálo celkem 68 družstev především z České a Slovenské republiky. Nejlepším hráčem našich družstev byl Jiří Mrlík, který se v jednotlivcích umístil na 2. místě a v disciplíně (dorážka) také na 2. místě z 340 zúčastněných hráčů. V sobotu 5. května Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Maruška. Sraz všech účastníků byl v 8:00 h na autobusové zastávce v Machové. Autobusem pana Janušky jsme přejeli na Troják, potom po zelené turistické značce na rozhlednu Maruška (664 m n.m.). Dvoupatrová dřevěná rozhledna ve valašském stylu byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2014.  Dále pokračoval pochod přes Bludný, Končiny do Lázů, kde byl cíl našeho pochodu a také menší občerstvení. Délka pochodu byla 12 km. Počasí se vydařilo. Pochodu se zúčastnilo 33 dospělých a 2 děti. V sobotu 5. května Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Maruška. Sraz všech účastníků byl v 8:00 h na autobusové zastávce v Machové. Autobusem pana Janušky jsme přejeli na Troják, potom po zelené turistické značce na rozhlednu Maruška (664 m n.m.). Dvoupatrová dřevěná rozhledna ve valašském stylu byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2014.  Dále pokračoval pochod přes Bludný, Končiny do Lázů, kde byl cíl našeho pochodu a také menší občerstvení. Délka pochodu byla 12 km. Počasí se vydařilo. Pochodu se zúčastnilo 33 dospělých a 2 děti.

 K dnešnímu dní má TJ Sokol Machová 71 členů z toho 31 registrovaných kuželkářů. Za 40 let aktivní činnosti si Machovští kuželkáři vybudovali dobré jméno. Dokazuje to fakt, že momentálně máme jednoho muže v interlize (Mrlík Jiří), tři ženy ve II. lize (Fryštacká Kateřina, Husková Jana, Hrančíková Eliška) a naše „A“ družstvo mužů ve III. Kuželkářské lize.