Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Czech POINT

Oficiální stránky projektu Czech POINTu 

Od 19.1.2009  je Obecní úřad Machová zapojen do poskytování informací  z  Czech POINTU.

Oficiální stránky projektu Czech POINT (http://www.czechpoint.cz)

Co znamená Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:      

Obchodní rejstřík

 

Živnostenský rejstřík

 

Katastr nemovitostí

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 

Výpisy z neveřejných evidencí:   

Rejstříku trestů

 

Bodové hodnocení osob   

 

 

 

 

Poplatky

Druh výpisu

1. strana

2. strana a další strana

Obchodní rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Živnostenský rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Katastr nemovitostí

100,-Kč

50,-Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,-Kč

50,-Kč

Bodové hodnocení osob

100,-Kč

50,-Kč

Rejstřík trestů

100,-Kč

0,-Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

evidencí není ověřována totožnost žadatele, ale je povinen sdělit relevantní kritéria pro   vyhledávání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČO  subjektu

Živnostenský rejstřík

IČO  podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

IČO  organizace

Upozornění

U výpisu z rejstříku trestů a bodové hodnocení osob se jedná o výpis z neveřejné evidence informačního systému veřejné správy. Vydává se proto pouze osobě, které se výpis týká a to po předložení platného dokladu totožnosti.

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro vydání bodování hodnocení osob přineste s sebou i řidičský průkaz. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.