Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Stránka

Zápis nových žáků

Základní umělecká škola Otrokovice

3. 6. 2021 Zobrazit více

Turnaj v malé kopané a taneční zábava

Turnaj v malé kopané a taneční zábava 19. 6. 2021

20. 5. 2021 Zobrazit více

Nabídka letního dětského tábora

Skautský oddíl Tuláci z Tečovic nabízí účast na táboře pro děti od 9 let

19. 5. 2021 Zobrazit více

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od 12. 7 do 13.8. 2021

18. 5. 2021 Zobrazit více

Květnové vydání Zpravodaje Senioři v krajích

Květnové vydání Zpravodaje Senioři v krajích

14. 5. 2021 Zobrazit více

Kampaň Zlínského kraje na podporu očkování proti Covid-19

Kampaň Zlínského kraje na podporu očkování proti Covid-19Zlínský kraj spustil kampaň na podporu očkování proti Covid-19Chceme zpátky na koncert. Chceme zpátky naše tradice. Chceme zpátky kulturu. To jsou některá z hesel, která míří mezi obyvatele kraje s jasným cílem. Tím je zvýšení zájmu lidí o očkování proti Covid-19.

14. 5. 2021 Zobrazit více

Nájem hrobových míst v Mysločovicích

Nájemci, kterým letos, k 31. 12. 2021, končí smlouva o nájmu hrobového místa v Mysločovicích, již mohou přijít uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022-2026), ale prosím pouze v úředních hodinách v pondělí a ve středu (sledujte aktuální úřední hodiny např. na stránkách obce). V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce. Aktuální cena za nájem a služby je 60 Kč/m2/rok. Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště. Oba dokumenty najdete na stránkách obce Mysločovice nebo se s nimi můžete seznámit dopředu na obecním úřadě. Řád pohřebiště je zveřejněn i ve vývěsce u hřbitova. Upozorňujeme nájemce, že v letošním roce budou hrobová místa pronajímatelem - obcí Mysločovice očíslována (nájemce je povinen strpět umístění číselného označení viz odst. 2 čl. V. smlouvy o nájmu).

30. 4. 2021 Zobrazit více

Zpravodaj Senioři v krajích_duben_2021

Zpravodaj Senioři v krajích_duben_2021

19. 4. 2021 Zobrazit více

Veselé velikonoce

Veselé velikonoce 2021

1. 4. 2021 Zobrazit více

Stránka