Hledat na webu

úhrada do konce září / října

Stočné

Splatnost platby stočného za rok 2023 je do konce září 2023. 

Stočné je stanoveno ve výši 650 Kč na osobu za rok. Stočné hradí majitel nemovitosti za všechny osoby v domě.

Stočné za rekreační / přechodně užívanou nemovitost je stanoveno na 325 Kč.

Stočné za neobydlenou nemovitost je stanoveno na 163 Kč.

Připomínáme povinnost odběratelů nahlásit změny skutečností, které mají vliv na výpočet stočného za nemovitost.

Možnosti platby stočného:

a)  bezhotovostním převodem platby na účet obce (preferovaný způsob úhrady) - číslo účtu: 183297926/0300 s uvedením příslušného variabilního symbolu

(Variabilní symbol je 2111xxx přičemž xxx je číslo popisné nemovitosti poplatníka. Například pokud se hradí poplatek za osoby bydlící na č. p. 51, pak VS je 2111051).

b) v hotovosti – v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Poplatek za psy

Do konce října 2023 se vybírá místní poplatek za psy za tento kalendářní rok. Výše poplatku zůstává stejná jako loni – tj. 200 Kč za každého psa.

Upozorňujeme majitele psů na jejich ohlašovací povinnost (tzn. do 15 dnů nahlásit držení psa staršího 3 měsíců, případně ohlásit další změny ve stavu psů v domácnosti).

Poplatek za psy je možno hradit:

a)  bezhotovostním převodem platby na účet obce (preferovaný způsob úhrady) - číslo účtu: 183297926/0300 s uvedením příslušného variabilního symbolu

(Variabilní symbol je číslo známky psa).

b) v hotovosti – v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Pokud máte zájem o zasílání podkladů pro platbu místních poplatků a stočného emailem, vyplňte formulář, který je k dispozici ZDE. Předpis plateb Vám pak bude zaslán na vyžádání elektronicky.

Příslušné formuláře jsou ke stažení ZDE.

 

Vyplněné dokumenty je možno zaslat elektronicky na adresu: podatelna@obecmachova.cz, nebo doručit na obecní úřad.

Předem děkujeme za spolupráci.