Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Termíny vývozu odpadů v roce 2021.pdf (119.73 kB)

 

Poplatky za odvoz všech komunálních odpadů

Poplatky za vývoz odpadů jsou pro rok 2021 stanoveny na 540 Kč na osobu za rok. Vývoz popelnic zajištují technické služby Otrokovice a provádí ho 1x za 14 dnů vždy ve čtvrtek.

Tento poplatek je možné uhradit  i bezhotovostně – převodem na účet obce číslo:183 297 926 / 0300  - u ČSOB s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1340xxx,  kde xxx znamená číslo popisné.

 

Sběr objemného odpadu

Velkokapacitní kontejner bývá přistaven vedle obecního skladu (tj. u klubovny zahrádkářů). Do tohoto kontejneru patří velkoobjemový odpad, který se nevleze do klasických popelnic.  Naopak nepatří sem:  tráva, hlína, větve, stavební odpad, nebezpečný odpad, apod.

Provozní doba velkokapactního kontejneru:

  říjen - duben květen - září
pátek 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00
sobota 9.00 - 12. 00 9.00 - 12.00

 

Sběr nebezpečného odpadu

Dvakrát ročně se provádí mobilní sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště vozidla je vedle sportovního areálu u (bývalého koupaliště) vždy v době od 15.00 do 17.00 hod.  Za nebezpečný odpad se považuje: veškerá elektronika, pneumatiky, barvy, chemické látky, baterie, zářivky, rozpouštědla, oleje, pesticidy, stavební materiál obsahující azbest(eternit).

 

Sběr rostlinného odpadu 

Po obci je rozmístěno několik kontejnerů na rostlinný odpad . Tyto kontejnery jsou v provozu  od března ž do listopadu  a jsou vyváženy průběžně podle potřeby.

Stanoviště kontejnerů na trávu a listí jsou: na Letné, u kuželny, u sportovního areálu (bývalého koupaliště), u telefonní budky, na konci ulice Milionová a u bývalé sýpky za humny. Do těchto kontejnerů patří pouze odpad rostlinného původu (tráva, listí, odpady z kuchyně rostlinného původu, zkažené ovoce, apod).  

Současně na stanovištích: u kuželny a u sportovního areálu jsou i samostatné kontejnery zvlášť na větve. Žádáme občany, aby důsledně třídili travnatý odpad od větví. Pokud větve umístíte mezi trávu, naši pracovníci je musí ručně vybírat z tlejících odpadů, protože větve se musí nejdříve naštěpkovat.

Na kompostárnu je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno, hnůj,
2. větve, odpady při kácení a ořezu stromů,
3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory,
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.,
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

Do kompostárny je zakázáno navážet:
1. pařezy, které stroj na štěpkování nezpracuje,
2. větve více než 15 cm v průměru, protože větší dřevní hmota neprojde štěpkovačem,
3. odpady živočišného původu (např. kožky z králíků, uhynulá drobná domácí
zvířata, apod.,
4. odpady nesmí být znečištěné ropnými a podobnými látkami.

 

 Sběr tříděného odpadu

Obec Machová se zapojila do systému třídění odpadů. Kontejnery na vytříděný odpad  na PET-lahve a plasty, na sklo směsné a na papír, jsou na 4 sběrných hnízdech:                    - u křižovatky pod Jižními svahy (u kaštanu),                                                                         - u nového stavebního obvodu (směrem na Mysločovice),                                                 - u obecního skladu (klubovny zahrádkářů),                                                                           - u pohostinství  (u hlavní cesty směrem  na Otrokovice).

Tyto kontejnery se vyváží pravidelně po 14 dnech.

 

 Sběr oděvů a textilu

U obecního skladu (klubovny zahrádkářů) je umístěn kontejner na textil a nepotřebné oděvy, které provozuje firma Textil Eco a.s.. Oděvy umísťované do kontejneru musí být čisté a v igelitových taškách  nebo pytlích.

Pokud chcete věnovat oděvy na humanitární sbírky, je možné využít 2 x ročně sběr Diakonie Broumov, který pořádá obecní úřad Hostišová na jaře (březen,duben) a na podzim (září, říjen) v kulturním domě. Občané bývají informováni o přesném termínu místním rozhlasem nebo na webových stránkách obce.