Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Termíny vývozu odpadů v roce 2017

 

Vývoz popelnic Vývoz velkokapacitního kontejneru

Vývoz nebezpečného odpadu

Leden 5. ledna    
19. ledna
Únor 2. února    
´16.února
Březen 2. března 10. března – 11.března  
16.března 24. března – 25. března
30. března
Duben 13. dubna 28.dubna – 29. dubna 13. dubna
27. dubna
Květen 11. května 26. května  – 27.května  
25. května
Červen 8. června 23. června -  24. června  
22. června
Červenec 6. července 21. července – 22. července  
20. července
Srpen 3. srpna 18. srpna – 19. srpna  
17. srpna
31. srpna
Září 14. září 8. září - 9. září 14. září
22. září – 23. září
28. září
Říjen 12. října 20. října – 21. října  
26. října
Listopad 9. listopadu 24. listopadu – 25. listopadu  
23. listopadu
Prosinec 7. prosince    
21. prosince
Leden 2018 4. ledna    

 

 

Poplatky za vývoz odpadů jsou pro rok 2016 stanoveny na 540Kč na osobu za rok.

Vývoz popelnic zajištují technocké služby Otrokovice a provádí ho 1x za 14 dnů vždy ve čtvrtek.

 

Sběr objemného odpadu

Velkokapacitní kontejner bývá přistaven vedle obecního skladu (tj. u klubovny zahrádkářů). Do tohoto kontejneru patří velkoobjemový odpad, který se nevleze do klasických popelnic.  Naopak nepatří sem:  tráva, hlína, větve, stavební odpad, nebezpečný odpad, apod.

Provozní doba velkokapactního kontejneru:

  listopad - březen duben - říjen
pátek 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00
sobota 9.00 - 12. 00 9.00 - 12.00

 

Sběr nebezpečného odpadu

Dvakrát ročně se provádí mobilní sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště vozidla je vedle sportovního areálu u (bývalého koupaliště) vždy v době od 15.00 do 17.00 hod.  Za nebezpečný odpad se považuje: veškerá elektronika, pneumatiky, barvy, chemické látky, baterie, zářivky, rozpouštědla, oleje, pesticidy, stavební materiál obsahující azbest(eternit).

 

Sběr rostlinného odpadu 

Po obci je rozmístěno několik kontejnerů na rostlinný odpad . Tyto kontejnery jsou v provozu  od března ž do listopadu  a jsou vyváženy průběžně podle potřeby.

Stanoviště kontejnerů na trávu a listí jsou: na Letné, u kuželny, u sportovního areálu (bývalého koupaliště), u telefonní budky, na konci ulice Milionová a u bývalé sýpky za humny. Do těchto kontejnerů patří pouze odpad rostlinného původu (tráva, listí, odpady z kuchyně rostlinného původu, zkažené ovoce, apod).  

Současně na stanovištích: u kuželny a u sportovního areálu jsou i samostatné kontejnery zvlášť na větve. Žádáme občany, aby důsledně třídili travnatý odpad od větví. Pokud větve umístíte mezi trávu, naši pracovníci je musí ručně vybírat z tlejících odpadů, protože větve se musí nejdříve naštěpkovat.

Na kompostárnu je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno, hnůj,
2. větve, odpady při kácení a ořezu stromů,
3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory,
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.,
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

Do kompostárny je zakázáno navážet:
1. pařezy, které stroj na štěpkování nezpracuje,
2. větve více než 15 cm v průměru, protože větší dřevní hmota neprojde štěpkovačem,
3. odpady živočišného původu (např. kožky z králíků, uhynulá drobná domácí
zvířata, apod.,
4. odpady nesmí být znečištěné ropnými a podobnými látkami.

 

 Sběr tříděného odpadu

Obec Machová se zapojila do systému třídění odpadů. Kontejnery na vytříděný odpad  na PET-lahve a plasty, na sklo směsné a na papír, jsou na 4 sběrných hnízdech:                    - u křižovatky pod Jižními svahy (u kaštanu),                                                                         - u nového stavebního obvodu (směrem na Mysločovice),                                                 - u obecního skladu (klubovny zahrádkářů),                                                                           - u pohostinství  (u hlavní cesty směrem  na Otrokovice).

Tyto kontejnery se vyváží pravidelně po 14 dnech.

 

 Sběr oděvů a textilu

U obecního skladu (klubovny zahrádkářů) je umístěn kontejner na textil a nepotřebné oděvy, které provozuje firma Textil Eco a.s.. Oděvy umísťované do kontejneru musí být čisté a v igelitových taškách  nebo pytlích.

Pokud chcete věnovat oděvy na humanitární sbírky, je možné využít 2 x ročně sběr Diakonie Broumov, který pořádá obecní úřad Hostišová na jaře (březen,duben) a na podzim (září, říjen) v kulturním domě. Občané bývají informováni o přesném termínu místním rozhlasem nebo na webových stránkách obce.