Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 – o místním poplatku za psy -na r. 2019 .. platná od 1.1.2019

01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – o místním poplatku za komunál. odpady -na r. 2019 .. platná od 1.1.2019

01.01.2019

Nařízení č.1/2015-zákaz podomního prodeje - od 1/2016

01.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 – o zrušení školského obvodu…. platná od 1.1.2019 01.01.2019
Vyhláška č.1/2013- o nakládání s komunálními odpady 28.03.2013
Vyhláška č.1/2010 k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ruší se vyhláška č.1/2000 01.01.2011
Vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

05.01.2004

 

Volný pohyb psů

 

1. 1. 2017

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení, správní řád
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.3.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.2.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.1.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-10.12.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-12.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva -5.11.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-27.9.2018
Usnesení Zastupiteltva obce Machová -13.8.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.7.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.6.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.5.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.4.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-12.3.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-12.2.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-29.1.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.12.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-13.11.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.10.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-18.9.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.8.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-17.7.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-19.6.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-22.5.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-24.4.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-13.3.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-6.2.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.1.2017
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-12.12.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-25.11.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-24.10.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-26.9.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová -15.8.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-13.6.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.5.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová -25.4.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.4.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.3.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová -15.2.2016
Usnesení zastupitelstva obce Machová -18.1.2016
Usnesení Zastupitelstva obce Machová -14.12.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 23.11.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 19.10.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 21.9.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 27.7.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 8.6.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 11.5.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 13.4.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 16.3.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 16.2.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 12.1.2015
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 15.12.2014
Usneseni Zastupitelstva obce Machová - 27.11.2014
Usnesení Zastupitelstva obce Machová - 3.11.2014
Usnesení-ustavující zasedání obec.zastup. - 3.11.2014