Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

o místním poplatku ze psů-5-2019.pdf (141.71 kB)

01.01.2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů-4-2019.pdf (154.06 kB)

01.01.2020

Nařízení č.1/2015-zákaz podomního prodeje - od 1/2016

01.01.2016
OZV_školský obvod 3_2019.pdf (243.24 kB) 06.06.2019
Vyhláška odpady.pdf (209.71 kB) 01. 3. 2019
Vyhláška č.1/2010 k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ruší se vyhláška č.1/2000 01.01.2011
OZV-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 6-2019.pdf (217.47 kB)

01.01.2020

Volný pohyb psů

1. 1. 2017

Plán obnovy vesnice Machová na období listopad 2018-říjen 2022-aktualizovaný

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení, správní řád
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

 

Usnesení zastupitelstva

 
 
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-9.12.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.11.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-7.10.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-9.9.2019
Usnesení Zastupitelstva obce machová-17.7.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-17.6.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-22.5.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-13.5.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-18.4.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-3.4.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.3.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.2.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.1.2019
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-10.12.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-12.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva -5.11.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-27.9.2018
Usnesení Zastupiteltva obce Machová -13.8.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-16.7.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-11.6.2018
Usnesení Zastupitelstva obce Machová-14.5.2018