Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Machová - opakované veřejné projednání

Dokumenty ke stažení

3_OVP_OOP_Machova.pdf (740.14 kB)

AII.1_Vykres_zakl_cleneni_navrh_zmeny.pdf (571.38 kB)

AII.1_Vykres_zakl_cleneni_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (439.81 kB)

AII.2_Hl_vykres_navrh_zmeny_c01.pdf (732.07 kB)

AII.2_Hl_vykres_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (670.14 kB)

AII.3_Vykres_VPS, VPO_navrh_zmeny_c01.pdf (352.83 kB)

AII.3_Vykres_VPS, VPO_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (328.24 kB)

BII.1_Sirsi_vztahy_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (4.89 MB)

BII.2_Koordinacni_vykres_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (1.29 MB)

BII.3_Vykres_zaboru_ZPF_prepodkladan_podoba_po_vydani_zmeny_c01.pdf (778.54 kB)

text_navrh_zmeny_c01.pdf (243.06 kB)

text_oduvodneni_zmeny_c01.pdf (1.35 MB)

text_srovnavaci_zneni_zmeny_c01.pdf (331.34 kB)


 

Územní plán obce Machová

hlavni

Dokumenty ke stažení

Územní plán obce Machová

Územní plán obce Machová - odůvodnění

Územní plán obce Machová - uplatňování uzemního plánu

Územní plán obce Machová - hlavní výkres

Územní plán obce Machová - doprava, energetika, spoje

Územní plán obce Machová - koordinační výkres

Územní plán obce Machová - výkres širších vztahů

Územní plán obce Machová - veřejně prospěšné stavby

Územní plán obce Machová - vodní hospodářství

Územní plán obce Machová - výkres základního členění

Územní plán obce Machová - výkres záborů půdního fonfu

Žádost o změnu ÚP včetně formuláře