Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Stránka

Zpravodaj Senioři v krajích

Zpravodaj Senioři v krajích - září

21. 9. 2021 Zobrazit více

Platba poplatku za psy za rok 2021


Splatnost místního poplatku za psy za rok 2021 je 31. 10. 2021.

Podrobnosti ZDE.


31. 8. 2021 Zobrazit méně

Platba stočného za rok 2021

Splatnost platby stočného za rok 2021 je 30. 9. 2021.

31. 8. 2021 Zobrazit více

Zpravodaj Senioři v krajích

Zpravodaj Senioři v krajích srpen

20. 8. 2021 Zobrazit více

Zpravodaj Senioři v krajích

Zpravodaj Senioři v krajích červenec 2021

19. 7. 2021 Zobrazit více

Zahrada Věžky

Zahrada Věžky 30.7.-1.8.2021

15. 7. 2021 Zobrazit více

Pomoc obcím postižených tornádem

Pomoc obcím postižených tornádem

28. 6. 2021 Zobrazit více

Zápis nových žáků

Základní umělecká škola Otrokovice

3. 6. 2021 Zobrazit více

Nájem hrobových míst v Mysločovicích

Nájemci, kterým letos, k 31. 12. 2021, končí smlouva o nájmu hrobového místa v Mysločovicích, již mohou přijít uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022-2026), ale prosím pouze v úředních hodinách v pondělí a ve středu (sledujte aktuální úřední hodiny např. na stránkách obce). V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce. Aktuální cena za nájem a služby je 60 Kč/m2/rok. Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště. Oba dokumenty najdete na stránkách obce Mysločovice nebo se s nimi můžete seznámit dopředu na obecním úřadě. Řád pohřebiště je zveřejněn i ve vývěsce u hřbitova. Upozorňujeme nájemce, že v letošním roce budou hrobová místa pronajímatelem - obcí Mysločovice očíslována (nájemce je povinen strpět umístění číselného označení viz odst. 2 čl. V. smlouvy o nájmu).

30. 4. 2021 Zobrazit více

Stránka