Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Stránka

Zimní tvoření

Zimní tvoření

18. 11. 2019 Zobrazit více

Sesazovací řez

Sesazovací řez vrb ve sportovním areálu

14. 11. 2019 Zobrazit více

Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

8. 11. 2019 Zobrazit více

povinné očkování psů

povinné očkování psů

11. 9. 2019 Zobrazit více

Přehled akcí

Aktualizovaný přehled akcí

10. 9. 2019 Zobrazit více

Kotlíkové dotace


Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

 

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.

 

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodin­ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kot­lem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 by­tovými jednotkami.

 

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

 • Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod­porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo­gií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kuso­vé dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 • Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 • Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

 

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?

 • Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
 • Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
 • Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

 

 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

< >Stávajícího starého plynového kotle  Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporákuStávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyššíStávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva               

 

 

            


2. 5. 2019 Zobrazit méně

Pozor změna -Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje

Integrovaný dopravní systém (IDS) Zlínského kraje

30. 4. 2019 Zobrazit více

Setkání s občany - prezentace

Vážení občané,
připojujeme prezentaci ze Setkání s občany ze dne 26.4.2019.
Děkujeme za účast a vaše podněty!
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta

29. 4. 2019 Zobrazit více

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

22. 1. 2019 Zobrazit více

Stránka