Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Stránka

odročení elektronické dražby

odročení elektronické dražby

15. 5. 2019 Zobrazit více

Přání

Přání ke dni matek

12. 5. 2019 Zobrazit více

Nabídka práce

Nabídka práce

10. 5. 2019 Zobrazit více

Náborový leták policie

Náborový leták policie

10. 5. 2019 Zobrazit více

Doplňující informace ke schůzi zastupitelstva

8. schůze zastupitelstva k opětovnému projednání návrhu dohody o školském obvodu

7. 5. 2019 Zobrazit více

Informace a vzor podání odvolání proti nepřijetí do ZŠ

Informace a vzor podání odvolání proti nepřijetí do ZŠ

7. 5. 2019 Zobrazit více

Oznámení o provádění postřiků

Firma Zemet spol. s r.o. oznamuje, že bude v týdnu od 6.5. do 10.5.2019 provádět v katastru obce Machová ošetření pšenice ozimé a ječmene jarního chemickými přípravky na ochranu rostlin. Ošetření bude prováděno za příznivého počasí tak, aby nebylo ohroženo zdraví obyvatel a nehrozil úlet na sousední pozemky.

3. 5. 2019

Kotlíkové dotace


Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

 

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.

 

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodin­ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kot­lem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 by­tovými jednotkami.

 

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

 • Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod­porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo­gií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kuso­vé dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 • Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 • Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

 

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?

 • Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
 • Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
 • Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

 

 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

< >Stávajícího starého plynového kotle  Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporákuStávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyššíStávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva               

 

 

            


2. 5. 2019 Zobrazit méně

Výroční členská schůze ČZS

Výroční členská schůze ČZS a Svátek matek

30. 4. 2019 Zobrazit více

Pozor změna -Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje

Integrovaný dopravní systém (IDS) Zlínského kraje

30. 4. 2019 Zobrazit více

Stránka